Dindar İnsan

Dindarlarımızın çoğunluğu sınırlı ve kapalı bir çevrede yaşama şansına sahiptirler.Yerleşim birimleri ve çevrelerin-
deki özel topluluklarıyla sınırlı ve kapalı olan bu çevredekiler dışarıda oluşan olay,akım ve haberlerden uzaktırlar.
Vicdanları rahat, sorumlulukları da hafiftir. Tüm dünya ve toplum onların karşısında gibidir. Böyle toplumlarda bu
tür düşüncelerle yaşayan kimseler için hiçbir çirkin iş meydana gelmez ki, onlar sorumluluk duysunlar. Bunlar
sadece dini işleriyle meşguldurlar. Bunların içinde yaşadıkları çevre tamamen dindardır. Bu çevrede dini törenler
ve gelenekler yerine getirilmektedir. Bu çevrede yaşayan kimseler namazlarını kılmakta, dualarını yapmakta,
oruçlarını tutmaktadırlar. Kelimenin tam anlamıyla yan,ön ve arkasında bulunan daracık, çevredeki halkın tümü
dini tören ve geleneklere katılmaktadırlar. Bütün aileler, kadın-erkek,kız ve erkek çocukların hepsi bir <<bay>> a
inanırlar ve o <<bay> ın dini amel biçimine, söz ve tavırlarına bağlıdırlar. Dini amel olarak bildikleriyle amel ederler.
Ancak bu çevrede onun, acil ve bağlayıcı bir eylem yapmasını ya da ağır bir sorumluluk altına girmesini gerektire-
cek büyük bir olay veya tehlike gündeme gelmemiştir. Çevresinde hiçbir şey değişmemiştir ki; o da düşünce
biçimini, konuşma yöntemini veya tavırlarını değiştirsin. Dinin elden gitme pozisyonu yoktur ki, dini korusun.
Bir tehlikeyle karşı karşıya değildir ki kendini bu tehlikeye karşı kollasın. İşte böyle rahat bir ortamda tamamlan-
mış bir sorumlulukla gidilen yolda ve rahat bir zamanda yaşayıp gitmektedir. Rüzgarsız, fırtınasız,kapalı,emniyet-
li, özel bir havayı solumakta, eziyet çekmemekte ve yüreği sarsılmamaktadır…

Mevcut geleneksel ve kalıtımsal dine inanan veya inanır görünen birçok kişi, konuşma ve değerlendir-
melerinde benim gibilerere hiçbir şey bırakmamaktadırlar. Benim gibilerin bırakınız din konusundaki yaklaşım ve
analizlerini dahi hoş görmez ve bağışlamazlar.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir!

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Birşey mi Aramıştınız ?

E Bülten Aboneliği