Hangi Demokrasi?

Hangi Demokrasi?
Genelde demokrasiden yana olmayan kimse yok gibidir.Fakat demokrasiden ne anlaşıldığı
konusunda basit bir anket yapılsa, birtakım harcıalem, basmakalıp çizgilerin dışında, kimsenin ortak
bir amaç gütmediği, herkesin kendine göre demokrasi anlayışı olduğu ortaya çıkartılabilir.
Bu niçin böyle oluyor? Yani herkes aynı kelimeleri kullandığı halde niçin ve nasıl olup da fark-
lı anlamları kastedebiliyor? Bazı kavramlar, daha baştan “vazgeçilmez” diye bellenmiştir. Bizzat
“demokrasi” denilen kavram, peşin hükümlerimiz arasında bu vazgeçilmezler sırasında yer almıştır.
Bu “vazgeçilmezden vazgeçmek”, yani zihinleri bu yolda oluşturmak zor bir yoldur.Oysa demokrasiye
kendimize göre, kendi niyetlerimize göre bir anlam vermek daha kolaydır. Üstelik böyle bir yolda,
kimsenin putuna sataşmadan, kimsenin putunu kırmadan istenen neticeyi almak da mümkündür,
diye düşünülmektedir.

Hangi Demokrasi?

Demokrasi misaline devam edelim. Bu kavramın başına “hakiki” veya “gerçek” veya “özgür-
lükçü” diye herhangi bir sıfat konduran bir anlayış sahibinin asıl niyeti gerçekten demokrasi midir,
yoksa belli bir niyetle bu kavramı saptırmak mı istemektedir? Başka bir deyişle, genel kabul gördüğü
sanılan bir kavramdan, kamuoyu önünde vazgeçmenin tehlikeleri göze alınamadığı için, bu kavramlar
istismar mı edilmektedir? Yalın bir kavrama, bir sıfat verilmek lüzumu hissedildiğine göre,o kavram
aslında yeniden isimlendiriliyor demektir. Bu da, aslında, o kavramın artık eski, yalın anlamının kay-
bettirildiği, ona yeni bir anlam yüklenmek istenildiğini ifade etmekten başka bir şey değildir.
Daha açıkçası, isim ve çerçeve değiştirilmemekte, fakat muhteva değiştirilmektedir.Böylece birtakım
peşin hükümler zedelenmeden, zihin putları kırılmadan ve insanlar gücendirilmeden bir oyun oynan-
maktadır.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Birşey mi Aramıştınız ?

E Bülten Aboneliği