İlginç Bilgiler

Fatih Sultan Mehmet Hiç Patates Yememiştir

Çünkü;
Günümüzde çağdaş botanistler patatesin anavatanının Güney Amerika olduğu konusunda uzlaşmışlardır. Öyle ki patates And dağları’nda yabani türler olarak belirmiş ve buradan Kolombiya ve Venezuela’ya oradan da Şili ve kuzey Arjantin’e gelmiştir. En sonunda tüm türler Peru’da ekilmeye başlamıştır. Patates ekimine dair günümüzdeki tek kanıt yaklaşık 7.000 yıl önce Peru’da gerçekleşmiş olmasıdır.

Fatih Sultan Mehmet Hiç Patates Yememiştir

Patatesi Avrupa’ya ilk kez İspanyalı bir fatih olan Pedro Cieza de León getirmiştir. İsmini Quechua dilinden alan patates, aynı yıllarda İspanya’da ekilmeye başlandı.

Patatesin ekimi 1540’larda Fransa’da başladı. Patatesi 1590’da ilk olarak botanik literatürüne geçiren İsviçreli botanist Gaspard Bauhin’dir


Dilin kökeni deneyi, antik Mısır’da yapılmış ve Herodot’ un eserlerinden günümüze ulaşmıştır. Amacı insanlık tarihindeki eski dilin hangisi olduğunu ortaya koymak olan, Mısır firavunu birinci 1. Psamtik tarafından yaptırıldığı söylenen deneydir.
Bu deney, özellikle son yıllarda ilgiyle izlenen, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, Son soru olarak sorulmuş (2013 yılında) katılan yarışmacı cevabı bilemeyerek büyük ödülü kaybetmiştir.
Deneye geçersek Herodot’ un Tarihler isimli eserinin ikinci cildinde, dönemin firavunu 1. Psamtik’ ten söz eder.
Heredot, eserinde anlattığı kadarıyla, Mısır’da bulunduğu süre içerisinde, Firavun’un dilin kökeni isimli deney yaptırdığını, bu deneye göre firavunun, 2 tane yeni doğmuş bebeğin, bir çobana teslim edildiğini ve çobana çocukları beslemesini, ancak onlarla hiçbir şekilde konuşmamasını tembihlediğinden bahseder.
Firavun’un düşüncesine göre, kimseyle konuşmayan çocukların ilk söyleyeceği kelimelerin, insanlığın ortak dilini ortaya çıkaracaktır. Zamanla çocuklar büyür. Çoban bir gün çocukların, Bekos diye bağırdığını Duyar. Bekos, Frig dilinde ekmek anlamına gelmektedir. Yani hiç bir sözcük duymayan bu çocuklar ilk kez ekmek demiştir. Bu da insanlığın temel öncesinin karnının doyması ve bilinçaltında doymak olduğu şeklinde bir sonuç çıkarılabilir.
Ancak firavun, bu yönden konunun üzerinden gitmemiş Frig dilinin İnsanlığın en eski dili olduğu kanısına varmıştır. Bu deneyin sonucundan, Friglilerin Mısırlılardan ve diğer kavimlerden daha eski bir medeniyet olduğunu, Frig dilinin, dilin kökeni olduğu şeklinde bir çıkarımda bulunmuşlardır.
Deneyi korkunç yapan ise çocukların doğduğu andan itibaren annelerinden koparılıp, bir hayvan gibi hiçbir şekilde konuşulmadan sadece beslenmesi olmuştur. Yani firavunun İlginç deney düşüncesi nedeniyle, iki çocuğun hayatının keyfi şekilde etkilemesidir. Zaten antik tarih firavunların keyfi hareketleri yüzünden biten hayatlarla dolu değil mi….
Bu deneyi Herodot’ tan başka doğrulayan ve eserlerinde yazılan başka bir kaynak Yoktur. 

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Birşey mi Aramıştınız ?

E Bülten Aboneliği