İman ve Servet İlişkisi

<<Eğer Allah, lütuf ve kereminden bize verirse elbette sadaka vereceğiz ve faydalı insanlardan olaca-
ğız!>> diye Allah’a and içtiler. Ne zaman ki Allah kereminden onlara verdi,O’nun (verdiğin) e cimrilik ettiler,
(sözlerinden) döndüler. Zaten onlar, dönek (insan) lardır. Kendisine verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan
söylediklerinden dolayı, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar Allah onların kalblerine iki yüzlülük soktu.
Bilmediler mi ki Allah, onların sırlarını ve gizli konuşmalarını bilir ve Allah, gizlileri bilendir?

Sadakalar hususunda gönülden veren mü’minleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bula-
mayanlarla alay edenler yok mu, Allah onları maskaraya çevirmiştir.Onlar için acı bir azab vardır!
(Sen) onlar için ister af dile, ister dileme. Onlar için yetmiş defa af dilesen, yine Allah onları affetmez.
Allah, yoldan çıkan kavmi(doğru) yola iletmez. Allah’ın Resulünün arkasından,oturmakla sevindiler,mallarıyla
ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmadılar:<<Sıcakta sefere çıkmayın>> dediler.De ki:<<Cehennemin ateşi
daha sıcaktır!>> Keşke anlasalardı! Artık kazandıkları işlere karşılık az gülsünler, çok ağlasınlar!

Dünya hayatı, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer inanır,(günahlardan) korunursanız (Allah) size
mükafatlarınızı verir ve sizden(bütün) mallarınızı istemez.Eğer onların(tamamını) isteseydi de sizi sıkıştırsaydı
cimrilik ederdiniz ve (bu), sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı.İşte sizler, Allah yolunda harcamağa çağrılıyorsunuz;
içinizden kimisi cimrilik ediyor.Kim cimrilik ederse o ancak kendisine cimrilik eder.(çünkü infakın faydası da,
cimriliğin zararı da kendisine aittir.) Allah zengindir, sizler fakirsiniz. Eğer yüz çevirecek olursanız,yerinize
başka bir kavim getirir de onlar sizin gibi olmazlar. (Nisa suresi,ayet:77,78.) Muhammed suresi,ayet:36-38)

Onların ne malları, ne de evlatları, kendilerinden Allah(ın azabın) dan hiçbir şey savamaz. Onlar
ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün, dünyada size yemin ettikleri
gibi O’na da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını,(yalan yere yemin etmenin,kendileri-
ne bir fayda sağlayacağını) sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancılardır.Şeytan onları istila etmiş(ruhlarına hakim
olmuş), onlara Allah’ı anmayı unutturmuştur. Onlar,şeytanın partisidir.İyi bilin ki şeytanın partisi kaybedecektir.

Şüphesiz Allah, zalim topluluğu doğru yola iletmez.Belki Allah fethi ya da kendi katından bir iş
getirir de onlar, içlerinde gizlediklerine pişman olurlar. (O zaman) inananlar,<<Bunlar mı o bütün güçleriyle
sizinle beraber olduklarına yemin edenler?>> derler. Bütün çabaları boşa çıkmış,kaybedenlerden olmuşlardır.>>
(mücadele suresi,ayet:14-22) (maide suresi,ayet:51-53)

Kıyamet günü akrabalarınız ve çocuklarınız size fayda vermez.(Allah) aranızı ayırır.Allah yaptıklarınızı
görmektedir. (Mümtehine suresi,ayet:1-4)

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir!

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Birşey mi Aramıştınız ?

E Bülten Aboneliği