Kimdir Müslüman ?

Bu gün yeryüzünde yaşayan müslümanlar, sanki Malcolm X’in hacca gitmeden önceki hayatını yaşar
gibidir. Yani ortada, aslında, ne İslam vardır, ne müslüman.Bunların sadece adı kalmıştır. Yeniden müslüman
olunması gerektiğini söylerken, Malcolm X örneğine dikkatle bakmalıyız. İslami sandığımız, aslındaysa İslam
dışı olan hususların cesaretle reddedilebilmesi için…İslam’ın hakkını verebilmek için, bütün ön yargılarımızı
bırakıp tıpkı ilk müslümanların izlediği yöntemleri uygulayarak yeni baştan müslüman olmamız gerektiğine
inanıyorum. En başta da, İslam-dışı olduğunda kimsenin kuşkusu bulunmayan alışkanlıklarımızı, özellikle zihni
alışkanlıklarımızı, süregelen toplumsal yapının bize kazandırdığı, ister istemez yapmaya zorladığı birtakım
İslamdışı tavırları, davranışları bırakmamız gerekiyor. Bu bir bakıma imanımızı yenilememiz anlamına gelecektir.
Bir bakıma da ondan daha ileri, ama daha güç bir konumu yaşamaya istekli olduğumuzu vurgulayacaktır.
Çünkü<<iman yenilemek>> bir yerde kişinin farkında olduğu eksikliklerini giderme yolunda bireysel bir çabadan
ibaret olarak görünebilir. Oysa vurgulamak istediğimiz husus bunun biraz daha ötesinde yer almaktadır.
Kendimizi, ilk kez müslüman oluyormuşuz gibi duyumsayacağız. Bütün geçmişimizi, bir daha onlarla hiçbir
biçimde ilgimiz kalmamışcasına itmişiz, saf, halis bir İslam toplumuna ilk kez, yeni bir müslüman olarak giriyor-
muşuzcasına bir teslim olma haliyle başlayacağız. Herşeye sıfırdan başlayacağız. O kadar ki, şu ana kadar
kendimizi müslüman sayıyor olabiliriz, fakat bu ana kadar yaşadığımız hayatın iki yüzlü olduğunu kendi kendimi-
ze itiraf edeceğiz. Bir yiğitlik olsun diye değil, hayır, yaşamaya istekli olduğumuz din öyle gerektirdiği için bu
itirafta bulunacağız. Sonra da ilk müslümanlar kendi yaşama tarzlarını nasıl oluşturmuşlarsa, adım adım kendi
hayat tarzımızı oluşturmaya girişeceğiz. İşin başlangıcında, mevcut kültür yapısının hiçbir kurumu, hiçbir gelene-
ği, hiçbir alışkanlığı bir veri olarak kabul edilmemeli. Mevcut kurumlardan, mevcut alışkanlıklardan işimize yara-
yanı var mı, yok mu diye düşünülmeden, ilk elde tümü yok sayılarak asıl, müslümanlığı İslam’ın gerektirdiği
ölçüler içinde yaşamaya talip olunmalıdır.
Bugün için, yıkılmaz,üstesinden gelinmez sorunlar gibi duran birçok sorunların, o zaman kendilikleri-
nden bir çözüme ulaştığı, işe böyle başladıktan sonra bugün bize sorun gibi görünen pek çok hususun, aslında
bir sorun olma değerini bile taşımadığı görülecektir.
Bu konuda büyük güçlük bu ülkelerde yaşayan insanların müslüman olduklarının<<farkında olma-
sından>> doğmaktadır. Bu insanların İslam hakkında kafaları yalan yanlış bir takım fikirlerle doldurulmuştur.
Genel olarak bakıldığında İslam hakkındaki bu yanlış bilgiler birçok insanı İslam hakkında olumsuz tavır almaya
itmektedir. Gündelik hayatında anasının babasının, komşusunun hal ve hareketlerinde İslam adına yapıldığı
söylenen bir takım yanlış davranışları gözlemek, bu insanın olumsuz tavrını pekiştirmekte, içinde İslama karşı
belki büsbütün olumsuz tepkilerin doğmasına yol açmaktadır. Bu tür tepkilerin tipik ifadesi, zaman zaman
çoğumuzun duyduğu<<Müslümanlık buysa ben müslüman değilim>>biçimindeki sözlerde somutlaşmaktadır.
Bu insana, aslında islamın hakikati unutturulmuştur. O, kendisine müslümanım diyen insanların
tavır ve davranışlarına bakarak İslam hakkında bilgi sahibi olduğunu zannetmektedir.
İşte, İslam bu insana anlatılacaktır. Müslüman olduğunun<<farkında olmakla>> beraber, İslam
hakkında peşin, bir o kadar da yanlış bilgiler, yanlış kanaatlerle kafası doldurulmuş bu insana…
Müslüman olduğunu söyleyenlerin büyük çoğunluğu bu gün müslümanların yeni bir şey söyleyebile-
ceklerini akıllarından bile geçirmek istemiyorlar.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Birşey mi Aramıştınız ?

E Bülten Aboneliği